Bosroute Beetsterzwaag e.o. (Groen)

Bosroute Beetsterzwaag e.o. (Groene) 35 kilometer

  • Drie startlokaties om op deze prachtige bosroute te komen.
  • Het Witte Huis, Van Harinxmaweg 20, 9246 TL in Olterterp (op de overzichtskaart punt B8) is het episch centrum van deze route. Dit is het officiële startpunt van de Bosroute (Groen)
  • Vanuit het Bewegingscentrum Drachten, Sportlaan 2, 9203 NW (Blauwe route) en  Sportcentrum Kortezwaag, Mientewei 2, 8401 AA, in Gorredijk (Rode route) is er ook de mogelijkheid om op de groene route te komen.
  • Deze nieuw aangelegde route gaat door het prachtig bos welke Opsterland en met name Beetsterzwaag rijk is. De rijke geschiedenis van adel ademt hier zijn historie uit door te fietsen langs oude lanen, open velden en beken.
  • “Pas op voor de golfbal!” De route loopt langs de prachtige golfbaan van het 50 jarige (2016) Lauswolt. En met name langs het “Ald Djip” is het een lust voor het fietsende oog.
  • Technische en verrassende route maakt het soms lastig om snel te fietsen en is enige stuurmanskunst vereist.
  • “Wauw, één van de mooiste routes in het Noorden van Nederland”
  • Moeilijkheidsgraad is redelijk eenvoudig.